Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 83. letu je umrl
JANEZ-IVAN TOPLAK
upokojenec TBP Lenart iz Zg. Žerjavcev 77
Pogreb bo v nedeljo, 30. julija 2017 ob 11.15 na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Molitev za pokojnega bo ob 19.00.
V 90. letu je umrl
FRANC PEKLAR
iz Brengove 47
Pogreb bo v soboto, 29. julija 2017 ob 14.00 uri na pokopališču v Cerkvenjaku.
V mrliško vežo bo pripeljan v petek ob 17.00 uri.
Molitev za pokojnega bo v petek ob 19.00.
V 67. letu je umrla
MARIJA-MARINKA SIMONIČ
rojena Rojht iz Hrastovca 5
Pogreb bo v petek, 28. julija 2017 ob 15.00 uri na pokopališču v Voličini.
V mrliško vežo bo pripeljana v četrtek dopoldan.
Molitev za pokojno bo v četrtek ob 19.30.
V 87. letu je umrla
KATARINA GUNGL
rojena Hartman iz Trat 8/a
Pogreb bo v petek, 28. julija 2017 ob 16.00 uri na pokopališču na Zg. Velki.
Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.
Molitev za pokojno bo v četrtek ob 19.00.
V 50. letu je nenadoma umrl
IVAN LEMPL
iz Sp. Porčiča 26/a
Pogreb bo v četrtek, 27. julija 2017 ob 16.00 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 9.00 uri.
Molitev za pokojnega bo v sredo ob 19.00.
V 62. letu je umrl
JANEZ IVAN PLOJ
iz Sp. Partinja
Pogreb bo v torek, 25. julija 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom.
Molitev za pokojnega bo v ponedeljek ob 19.00.
V 86. letu je po dolgi in hudi bolezni umrl
LUDVIK TOPLAK
iz Gočove 78
Pogreb bo v soboto, 22. julija 2017 ob 12. uri na pokopališču pri Sveti Trojici.
Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi.
Molitev bo v petek ob 19. uri.
V 59. letu je po dolgi in hudi bolezni umrl
DRAGO MURKO
iz Jurovske ceste 1 v Lenartu
Pogreb bo v soboto, 22. julija 2017 ob 14. uri na pokopališču pri Lenartu v Slov.goricah.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba ob 11. uri.
Molitev bo v petek ob 19. uri.
Na pragu svojega 92. rojstnega dne je umrla
ANA LORENČIČ
rojena Bauman iz Sp.Žerjavcev 44
Pogreb bo v sredo, 19. julija 2017 ob 16. uri na pokopališču pri Lenartu v Slov.goricah.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba ob 14. uri.
Molitev bo v torek, ob 19. uri
V 70. letu je nenadoma umrla
ZOFIJA FEKONJA
rojena Breznik, iz Ihove 64
Pogreb bo v nedeljo, 16. julija 2017 ob 11.30 uri na pokopališču v Benediktu.
Pokojna bo pripeljana v tamkajšnjo mrliško vežico v soboto po 17. uri.
Molitev bo v soboto ob 19. uri
V 74. letu je po kratki in hudi bolezni umrl
RUDOLF PRAŠIČEK
iz Ihove 35
Pogreb bo v torek, 18. julija 2017 ob 13.45 na pokopališču v Benediktu.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba ob 9. uri.
Molitev za pokojnika bo v ponedeljek ob 19. uri.
V 90. letu je umrl
FRANJO-FRANC REBERNAK
iz Kajuhove 5 na Ptuju
Pogreb bo v torek, 18.julija 2017 ob 16. uri na pokopališču na Destrniku.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba ob 11. uri.