Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Darovanje telesa

SPREJEM NOVIH TELES V RAZISKOVALNE NAMENE JE OD LETA 2015 DO PREKLICA ZAENKRAT ZAUSTAVLJEN.

Kdor želi vse svoje telo po smrti darovati v znanstvene namene, pa nima ustrezne predstave, kaj ta pojem sploh pomeni, utegne biti dober zgled darovanje telesa Anatomskemu inštitutu Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer je postopek zgledno urejen. Darovalec pokliče tajništvo inštituta. Vpišejo ga v poseben seznam in podpisati mora izjavo volje o darovanju svojega telesa po smrti. Izjavo je mogoče kadarkoli in brez navajanja razlogov preklicati. Ljudje, ki podpišejo izjavo o darovanju svojega telesa po smrti inštitutu, morajo biti polnoletni in opravilno sposobni. Posmrtne ostanke uporabljajo na inštitutu v znanstvene in učne namene. Posmrtni ostanki se ob koncu ciklusa kremirajo in anonimno, brez govorcev, cvetja in zastav pokopljejo na ljubljanskih Žalah.

INSTITUT ZA ANATOMIJO: 01/543 7300