Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

24-urna dežurna pogrebna služba

Zakon o pogrebni in pokopališči dejavnosti v 1. odstavku 8. člena določa, da je:

"24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače."

Cena 24-urne dežurne službe znaša 175,20 € brez DDV, oziroma 191,84 € z DDV.


Naše podjetje izvaja obvezno 24-urno dežurno pogrebno službo na območju občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik in Trnovska vas.


Dosegljivi smo na dežurnih številkah 031 689 561 ali 02 720 76 73.