Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Pokojnina in prepis

S 1. 1. 2013 pokojnina za mesec, v katerem prejemnik umre, dedičem pripade samo v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika. Ko se vlaga vloga (na območnih enotah ZPIZ-a), so potrebni spodaj navedeni podatki. Vloga se odda skupaj z mrliškim listom.

PODATKI O UMRLEM ZAVAROVANCU/UPOKOJENCU
-ime in priimek umrlega
-datum rojstva in EMŠO
-datum in kraj smrti
-št. pokojnine oz. datum prenehanja zadnje zaposlitve

PODATKI ZA VDOVSKO OZ. DELEŽ VDOVSKE
-ime in priimek upravičenca
-datum rojstva in EMŠO
-davčna številka
-naslov
-št. pokojnine

DRUŽINSKA ZA OTROKE IN DRUŽINSKA ZA STARŠE
-ime in priimek
-datum rojstva in EMŠO
-davčna številka
-naslov
-potrdilo o šolanju kot priloga pri šolajočih se otrocih

Pravico do družinske pokojnine ima tudi otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, pod pogojem, da izpolnjuje obveznosti po predpisih o urejanju trga

VSI PA MORAJO PRISKRBETI TUDI PODATKE O OSEBNEM RAČUNU:
-imetnik računa
-številka računa (TRR)
-ime in naslov banke

Podrobneje si lahko o pogojih za pridobitev le-teh preberete na spletni strani ZPIZa.