Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Nastop smrti na domu

 

 

Ko nastopi smrt na domu obvestimo zdravstveni dom, da pride mrliški oglednik (zdravnik) in ugotovi vzrok smrti. Pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umiti ali preobleči. Pripraviti ga moramo tako, da ga lahko zdravnik pregleda. Po pregledu izstavi poročilo o vzroku smrti. Če ne more ugotoviti vzroka smrti, odredi sanitarno obdukcijo, ki se opravi v UKC Maribor. Svojci pripravijo še osebni dokument (na primer osebno izkaznico ali potni list) in obleko za pokojnega.