Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Nastop smrti ob prometni nesreči ali samomoru

Najprej pokličemo reševalno službo za prvo pomoč – dežurnega zdravnika na številko 112 in policijo na številko 113. Na kraj dogodka pride po potrebi tudi preiskovalni sodnik. Ti trije odločijo, ali se odpelje pokojni na obdukcijo ali v mrliško vežo. Te odločitve so običajno sočasne, šele nato lahko pogrebna služba na željo svojcev ali policije opravi odvoz.