Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 92. letu je umrla
ANTONIJA ŠTUMPF
iz Oseka 51
Svojci se bodo poslovili od nje v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Sveti Trojici.
V 76. letu je umrl
MAKS ZORČIČ
iz Sp. Senarske 22, nazadnje varovanec Doma Sv. Lenarta
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
V 81. letu je umrla
LUCIJA ROŽMAN
rojena Vidovič, iz Lancove vasi, prej stanujoča v Ferkovi ul. 15 v Mariboru
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na dobravskem pokopališču.
Življenjsko pot je v 71. letu sklenil
FRANC ŠALAMUN
iz Lenarta
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 50. letu je umrl
ALEKSANDER-SANDI JODL
iz Ihove 35
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Benediktu.
V 87. letu je umrla
MARIJA ARNUGA
rojena Pukšič, iz Ločiča 2
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Trnovski vasi.
V 83. letu je umrl
ALOJZ ARNUŠ
iz Doliča 44
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Destrniku.
V 82. letu je umrl
FRANC ČUČEK
iz Jiršovc 45
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Destrniku.
V 74. letu je umrl
FRANC VOGRIN
po domače BOŠTJANOV FRANČEK, iz Cogetincev 21
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Cerkvenjaku.
V 91. letu je za večno zaspala draga
ŠTEFANIJA KOS
roj. Vršič, po domače MIHEČOVA ŠTEFICA, iz Kadrencev 34
Pogreb pokojne bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Cerkvenjaku.
V 91. letu je umrla
MARIJA JEŠOVNIK
iz Ihove 15
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Benediktu.
V 69. letu je umrla
ALOJZIJA VOGRIN
rojena Jurič, iz Selc 34
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Voličini.
V 89. letu je umrla
MARIJA-MIČIKA MURKO
rojena Krepek, iz Selc 106
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Voličini.
V 50. letu je umrl
MARKO ZAVASNIK
iz Sp. Žerjavcev
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 83. letu je umrla
ZOFIJA RUHITEL
rojena Mlasko, iz Zg. Ščavnice 74
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Ani v Slov. goricah.
V 69. letu je umrl
JANKO ROŽMAN
iz Zg. Voličine 119
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 96. letu je umrl
JANEZ ZORKO
iz Vitomarcev 22
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Andražu v Slov. goricah.
V 68. letu je umrl
JANEZ - JANKO KLOBASA
iz Obrata 6
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Benediktu.
V 79. letu je umrl
VIKTOR LORBER
po domače Lorbekov Viktor, iz Žic
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Ani v Slov. goricah.
V 94. letu je umrl
ANTON ZELENKO
po domače Letnikov Tunek, iz Žitenc 51
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Ani v Slov. goricah.