Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 87. letu je umrla
ROZALIJA VUZEN
rojena Pihler iz Žikarc 60, nazadnje varovanka Doma Danice Vogrinec
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Zg. Koreni.
Žalujoči: nečakinja Olga z družino in vnuk Dušan.
V 84. letu je umrl
JANEZ JUG
iz Prežihove ul. 3, Lenart
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 86. letu je umrl
ANTON VIDOVIČ
iz Zg. Porčiča 24
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
V 88. letu je umrla
ALOJZIJA MERZEL
rojena Perko, iz Obrata 5
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
V 50. letu je po hudi bolezni umrla
ANDREJA VEČERNIK-GREGOREC
iz Drstelje 44
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Destrniku.
V 86. letu je umrla
ANA TOPLAK
rojena Breznik, Nadbišec 14
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Voličini.
V 40. letu je umrl
DAMIJAN KURNIK
iz Gočove 64/a
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
V 93. letu je umrla
ALOJZIJA KURNIK
iz Vanetine 12
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Cerkvenjaku.
V 69. letu je umrl
IVAN RAJŠP
upokojeni pleskar iz Dolgih Njiv 12/a
Svojci se bodo poslovili od njega v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Zg. Koreni.
V 94. letu je za vedno zaspal
MILAN ERMAN
iz Žitencev 45/a
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Sveti Ani.
V 85. letu je umrl
FRANC FEKONJA
po domače KOKOTOF FRANČEK, iz Ihove 26
Svojci se bodo poslovili od njega v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Benediktu.
V 67. letu je po dolgi in hudi bolezni umrla
MILENA TOŠ
rojena Vilčnik, iz Vitomarcev 7
Pogreb bo v ožjem družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Andražu v Slovenskih goricah.

 

 

 

Spoštovani svojci,
sorodniki in
prijatelji pokojnih! 

 

V skrbi za zdravje
udeležencev pogrebne
slovesnosti in zaradi
preprečitve širjenja
COVID-19 do nadaljnega
ne bomo objavljali datuma
in ure pogreba.