Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 79. letu je nenadoma umrla
AMALIJA KRANČAN
rojena Klaneček, iz Placarja 17
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na novem rogozniškem pokopališču na Ptuju.
V 74. letu je umrla
ANTONIJA TONČKA MURŠEC
iz Sp. Velke 49
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču na Zg. Velki.
V 88. letu je umrl
JANEZ KRALJ
iz Antoličičeve ul. 12, Maribor
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na dobravskem pokopališču.
V 80. letu je umrl
MARTIN FRANZ SATLER
iz Zg. Žerjavcev 79
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 81. letu je umrla
MARIJA-MIMA KOZAR
iz Brengove 67
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Cerkvenjaku.
V 78. letu je umrla
ERIKA - MICIKA DAJČMAN
rojena Lovrenčič, iz Jiršovc 60
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Destrniku.
V 67. letu je umrl
ANTON-TONČEK KAMENŠAK
upokojenec Palome, iz Zg. Gasteraja 17
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Sv. Juriju v Slov. goricah.
V 98. letu je umrla
MARIJA RAJŠP
rojena Pezdiček, iz Zg. Partinja 124
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Umrla je
MARTA ČERNEZEL
rojena ŠTUPICA, učiteljica v pokoju
Svojci se bodo od nje poslovili v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 86. letu je umrla
ANA KRAMBERGER
rojena Veit, iz Gradenšaka 1
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Voličini.
V 64. letu je po hudi bolezni umrl
SREČKO MAJER
iz Spodnje Velke 44
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pobreškem pokopališču.
Tiho, kot je živela je odšla
IDA PREKORŠEK
iz Korene
Svojci so se od nje poslovili v najožjem družinskem krogu na pokopališču v Koreni.
V 58. letu je umrl
JANKO SLATINŠEK
iz Zg. Žerjavcev 32
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V 61. letu je umrl
JOŽE KUKOVEC
iz Drvanje 20
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Benediktu.
V 82. letu je umrl
JANEZ KUHAR
iz Sovjaka 11
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na pokopališču v Trnovski vasi.
V 62. letu je umrla
CVETKA POŠTRAK
iz Zg. Voličine 101/a
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču v Voličini.
Umrl je
MARJAN SUKIČ
,
Svojci se bodo od njega poslovili v ožjem družinskem krogu.
V 44. letu je umrl
BORIS JEJČIČ
varovanec SVZ Hrastovec
Pogreb pokojnega bo v družinskem krogu na dobravskem pokopališču v Mariboru.
Tiho sta zaspala
MARGARETA in JANEZ DERBIŠ
iz Vrunčeve ulice 12, Limbuš
Od njiju se bomo poslovili v družinskem krogu na pokopališču pri Sveti Ani v Slovenskih goricah.
V 80. letu je umrla
LJUDMILA NEDELKO
rojena Divjak, iz Žic 1
Pogreb pokojne bo v družinskem krogu na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.