Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Organizacija sedmine

Na pogostitvi po pogrebu ali sedmini se zberejo svojci, prijatelji in znanci pokojne osebe. Običajno svojci povabijo najbližje svojce in tiste, ki so prišli od daleč. To je kljub žalostni priložnosti  lep običaj, saj si žalujoči izmenjajo misli in spomine o pokojni osebi. Utrjujejo se medsebojne vezi. Pogovor  in druženje pomaga  žalujočim v težkih trenutkih.

Še nekaj praktičnih napotkov
Ker ne moremo povabiti prav vseh udeležencev pogreba, ampak običajno le najbližje sorodstvo in prijatelje, je dobro v naprej pripraviti seznam povabljencev. Okvirno število gostov je potrebno navesti tudi ob rezervaciji gostilne oz. ob naročilu pogostitve. Običajno se sedmina pripravi v gostilni
Obvestite povabljene v naprej (osebno ali po telefonu), saj je zelo neprijetno vabiti na samem pogrebu.
Če želite in v žalostnih trenutkih to zmorete, se lahko na sedmino pripravite, vzamete na sedmino nekaj fotografij ali podobnih predmetov, ki jih lahko razdelite povabljenim ter  tako poskrbite za spomin na pokojno osebo.

Sedmine je možno organizirati:

 GOSTILNA 29 LENART   GOSTILNA PETOVAR LENART    GOSTILNA ŠVARC RADEHOVA
 GOSTILNA EDER SVETA ANA  GOSTILNA SIVA ČAPLJA TRNOVSKA VAS   GOSTILNA PRI ANTONU CERKVENJAK
 GOSTILNA PETELINOVA KLET BENEDIKT               GOSTILNA GROZL - PRI MARTI- DESTRNIK
 OKREPČEVALNICA TURIZEM NA VASI LACKO           GOSTILNA KMETIČ-VOLIČINA
 GOSTILNA ŠPINDLER-JUROVSKI DOL     TURISTIČNA KMETIJA BUNDERLA ZG.ŽERJAVCI    TURISTIČNA KMETIJA KAUČIČ BENEDIKT
 GOSTILNA VINSKA TRTA VOLIČINA  TURISTIČNA KMETIJA LOVREC - DESTRNIK   ŠTAJERSKA HIŠA KULINARIKE
 KMEČKI TURIZEM BREZNIK V KOMARNICI   OKREPČEVALNICA PRI ANČKI