Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Ko nastopi smrt

POKLIČITE NAS - dosegljivi smo 24-ur - 031 689 561
Svetovali vam bomo vse potrebno za organizacijo celotnega pogreba.

Nastop smrti na domu
Ko nastopi smrt na domu obvestimo zdravstveni dom, da pride mrliški oglednik (zdravnik) in ugotovi vzrok smrti. Pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umiti ali preobleči. Pripraviti ga moramo tako, da ga lahko zdravnik pregleda. Po pregledu izstavi poročilo o vzroku smrti. Če ne more ugotoviti vzroka smrti, odredi sanitarno obdukcijo, ki se opravi v UKC Maribor. Svojci pripravijo še osebni dokument (na primer osebno izkaznico ali potni list) in obleko za pokojnega.

Zdravstveni dom Lenart: 02/729-18-00, Maistrova ulica 22, Lenart
Zdravstveni dom Ptuj: 02/787-15-10, Potrčeva cesta 19/a, Ptuj
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: 02/228-62-00, Sodna ulica 13, Maribor

Nastop smrti ob prometni nesreči ali samomoru
Najprej pokličemo reševalno službo za prvo pomoč – dežurnega zdravnika na številko 112 in policijo na številko 113. Na kraj dogodka pride po potrebi tudi preiskovalni sodnik. Ti trije odločijo, ali se odpelje pokojni na obdukcijo ali v mrliško vežo. Te odločitve so običajno sočasne, šele nato lahko pogrebna služba na željo svojcev ali policije opravi odvoz.

Nastop smrti v bolnici ali domu ostarelih
Odgovorna oseba v ustanovi po ugotovitvi zdravnika obvesti o smrti svojce umrlega, le-ti pa obvestijo pogrebno podjetje.

Nastop smrti izven Republike Slovenije
Svojci lahko pokličejo našo dežurno številko +386 2 7207-673 ali na mobilni telefon +386 31 689 561. Uredili bomo vso potrebno za prevoz in izvedbo pogreba v Sloveniji.