Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Nastop smrti v bolnici ali domu ostarelih

Odgovorna oseba v ustanovi po ugotovitvi zdravnika obvesti o smrti svojce umrlega, le-ti pa obvestijo pogrebno podjetje.